Producenci
Regulamin

DEFINICJE:

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim dedomi.pl dokona skompletowania i wysłania zamówienia.

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienia można składać:

1. 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.dedomi.pl

Zamówienie zostanie zrealizowane tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w stanach magazynowych sklepu lub u jego dostawców. Towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres pocztowy, na który ma być wysłane zamówienie. dedomi.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie paczki lub opóźnienie w dostarczeniu lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy. W przypadku braku części zamawianych produktów w zasobach dedomi.pl lub u dostawców, sklep skontaktuje się z kupującym.

 Zamówienia z wysyłką za granicę wymagają indywidualnych ustaleń odnośnie kosztów transportu. Realizowane są zamówienia tylko na terenie Unii Europejskiej. Jedyna forma płatności przy zamówieniach zagranicznych to przedpłata przelewem.

§ 2. Ceny produktów

Ceny na stronie dedomi.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
Ceny znajdujące się przy każdym produkcie, nie zawierają kosztów dostawy.
Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie dedomi.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy jest doliczany do cen na fakturze lub paragonie. Dla zamówień zagranicznych ostateczny koszt jest ustalany indywidualnie mailowo lub telefonicznie. dedomi.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów.

§ 3. Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać, aż do momentu wysłania paczki.
2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta
3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana lub na inne konto wskazane przez Klienta.

§ 4. Formy płatności

Zapłaty za zamówienia można dokonać:
1. Osobiście gotówką (pobranie) - przy odbiorze paczki od pracownika firmy kurierskiej (przesyłka pobraniowa).
2. Przelewem bankowym na konto:

Deutsche Bank PBC S.A.
97 1910 1048 2212 0297 5704 0001

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez dedomi.pl zapłaty za zamówienie. Dla zamówień z miejscem dostawy za granicą jedyną formą płatności jest przedpłata przelewem. Koszty prowizji bankowych pokrywa kupujący.

3. Za pomocą serwisu płatności.pl.

§ 5. Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówienia jest podawany przy każdym produkcie. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się produkty, na które czas realizacji zamówienia jest inny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak produkt, na który trzeba czekać najdłużej. dedomi.pl zastrzega sobie prawo do zmiany czasu realizacji zamówienia w szczególnych przypadkach. Zamówienia wysyłkowe są dostarczane na terenie Polski za pośrednictwem Kuriera pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy. dedomi.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez firmę Kurierską.

§ 6. Warunki reklamacji

Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z nami telefonicznie lub e-mailem.

Kontakt:

Tel.: 726742156

e-mail: bok@dedomi.pl 


dedomi.pl w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
Warunki rozpatrzenia reklamacji:
1. Dostarczenie wadliwego produktu na adres:

dedomi.pl
ul. Atlasowa 15
02-437 Warszawa

Przesyłki "za pobraniem" nie są przyjmowane.
2.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – dedomi.pl wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub zwróci należność za reklamowany towar.

 § 7. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez dedomi.pl. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym dedomi.pl nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez dedomi.pl). 

W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć dedomi.pl na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do dedomi.pl na adres:

dedomi.pl
ul. Atlasowa 15
02-437 Warszawa

dedomi.pl dokona zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania towaru wraz z numerem konta bankowego Klienta lub innymi danymi umożliwiającymi zwrot należności. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru ponosi Klient. 

§ 8. Dane osobowe

Rejestrując się w dedomi.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodnie z tą Ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Obecność towarów na stronach dedomi.pl nie oznacza ich dostępności i możliwości realizacji zamówienia, ponieważ zakupów dokonuje wiele osób jednocześnie.

2. dedomi.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. dedomi.pl dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia oferowanych do sprzedaży produktów odpowiadały ich rzeczywistemu wyglądowi.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

5. dedomi.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://dedomi.pl

6. Sklep internetowy dedomi.pl działający pod adresem www.dedomi.pl jest platformą prowadzoną przez spółkę F.H.U. K2LPARTNER Sp. z o.o., ul. Atlasowa 15, 02-437 Warszawa, NIP: 676-238-58-46, REGON: 120791320.

7. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby F.H.U. K2LPARTNER Sp. z o.o.

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl